วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันแห่งการโกหก

April fool day


เกือบไปแล้ววันนี้ เกือบหลงกล เค้าบอกว่าเลือกครึ่งวัน วันนี้ทุกคนต่างโกหก ทั้งบริษัทเล่นด้วยกันแหม

Latin text ตายตอนจบ

วิธีแก้ไขปัญหา ระหว่างฐานข้อมูล เข้าระหัส iso-8859-1

ใช้ฟังก์ชั่น แปลง อักขระ ช่วยไม่ได้ เสือกทำงานบริษัทเดนมาร์ก

$byte_map=array();
init_byte_map();
$ascii_char='[\x00-\x7F]';
$cont_byte='[\x80-\xBF]';
$utf8_2='[\xC0-\xDF]'.$cont_byte;
$utf8_3='[\xE0-\xEF]'.$cont_byte.'{2}';
$utf8_4='[\xF0-\xF7]'.$cont_byte.'{3}';
$utf8_5='[\xF8-\xFB]'.$cont_byte.'{4}';
$nibble_good_chars = "@^($ascii_char+|$utf8_2|$utf8_3|$utf8_4|$utf8_5)(.*)$@s";

function init_byte_map(){
global $byte_map;
for($x=128;$x<256;++$x){
$byte_map[chr($x)]=utf8_encode(chr($x));
}
$cp1252_map=array(
"\x80"=>"\xE2\x82\xAC", // EURO SIGN
"\x82" => "\xE2\x80\x9A", // SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK
"\x83" => "\xC6\x92", // LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK
"\x84" => "\xE2\x80\x9E", // DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
"\x85" => "\xE2\x80\xA6", // HORIZONTAL ELLIPSIS
"\x86" => "\xE2\x80\xA0", // DAGGER
"\x87" => "\xE2\x80\xA1", // DOUBLE DAGGER
"\x88" => "\xCB\x86", // MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX ACCENT
"\x89" => "\xE2\x80\xB0", // PER MILLE SIGN
"\x8A" => "\xC5\xA0", // LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
"\x8B" => "\xE2\x80\xB9", // SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
"\x8C" => "\xC5\x92", // LATIN CAPITAL LIGATURE OE
"\x8E" => "\xC5\xBD", // LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
"\x91" => "\xE2\x80\x98", // LEFT SINGLE QUOTATION MARK
"\x92" => "\xE2\x80\x99", // RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
"\x93" => "\xE2\x80\x9C", // LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
"\x94" => "\xE2\x80\x9D", // RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
"\x95" => "\xE2\x80\xA2", // BULLET
"\x96" => "\xE2\x80\x93", // EN DASH
"\x97" => "\xE2\x80\x94", // EM DASH
"\x98" => "\xCB\x9C", // SMALL TILDE
"\x99" => "\xE2\x84\xA2", // TRADE MARK SIGN
"\x9A" => "\xC5\xA1", // LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
"\x9B" => "\xE2\x80\xBA", // SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
"\x9C" => "\xC5\x93", // LATIN SMALL LIGATURE OE
"\x9E" => "\xC5\xBE", // LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
"\x9F" => "\xC5\xB8" // LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS
);
foreach($cp1252_map as $k=>$v){
$byte_map[$k]=$v;
}
}

function fix_latin($instr){
if(mb_check_encoding($instr,'UTF-8'))return $instr; // no need for the rest if it's all valid UTF-8 already
global $nibble_good_chars,$byte_map;
$outstr='';
$char='';
$rest='';
while((strlen($instr))>0){
//if(input!='')
if(1==preg_match($nibble_good_chars,$input,$match)){
/*if(1==preg_match('%^(?:
[\x09\x0A\x0D\x20-\x7E]
| [\xC2-\xDF][\x80-\xBF]
| \xE0[\xA0-\xBF][\x80-\xBF]
| [\xE1-\xEC\xEE\xEF][\x80-\xBF]{2}
| \xED[\x80-\x9F][\x80-\xBF]
| \xF0[\x90-\xBF][\x80-\xBF]{2}
| [\xF1-\xF3][\x80-\xBF]{3}
| \xF4[\x80-\x8F][\x80-\xBF]{2}
)*$%xs',$input,$match)) { /**/

$char=$match[1];
$rest=$match[2];
$outstr.=$char;

echo "
input: ".$input;
echo "
Char: ".$char;
echo "
Rest: ".$rest;

}else if(1==preg_match('@^(.)(.*)$@s',$input,$match)){
$char=$match[1];
$rest=$match[2];
$outstr.=$byte_map[$char];
}
$instr=$rest;
//$input=$rest;
}
return $outstr;
}

$byte_map=array();
init_byte_map();
$ascii_char='[\x00-\x7F]';
$cont_byte='[\x80-\xBF]';
$utf8_2='[\xC0-\xDF]'.$cont_byte;
$utf8_3='[\xE0-\xEF]'.$cont_byte.'{2}';
$utf8_4='[\xF0-\xF7]'.$cont_byte.'{3}';
$utf8_5='[\xF8-\xFB]'.$cont_byte.'{4}';
$nibble_good_chars = "@^($ascii_char+|$utf8_2|$utf8_3|$utf8_4|$utf8_5)(.*)$@s";

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2553

กฏข้อห้ามในการทำ SEO

เทคนิคการทำเว็บให้ติดอันดับ โดยทีมงาน bakuri
1. หลีกเลี่ยงการใช้ Meta Tag Refresh
2. ข้อมูลใน forum หรือ เว็บบอร์ด ไม่ใช่ข้อมูลที่เชื่อถือได้
3. ห้ามใช้ page redirect ต่ำกว่า 30 วิ
4.
หลีกเลี่ยงการใช้โปรแกรม เข้าช่วยเหลือในทุกๆขั้นตอนในการทำ SEO เช่น โปรแกรมช่วย Generate หน้าเพจต่างๆ Search Engine
5. การทำ Robots Invite บ่อยครั้งเกินไปหรือ Meta robot visit บ่อย โดยข้อมูลไม่เป็น Dynamic
6. การที่เว็บไซต์ของเราปล่อยให้มีลิงค์เสีย หรือ Broken Link ส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือมาก
7. อย่าทำ Black hat ทุกประเภท
8. อย่าทำ Duplicate Content

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

พูดตรงๆ

ฉันนั่งเฝ้ามองเธอกับเขาดูมีความสุข
สายตาที่เขามีให้เธอคือทุกๆอย่าง
แต่สิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญ นั้นคือสายตาของเธอ
ที่มองดูเขาด้วยความรักและความชื่นชม
ท่าทีที่สุขสมที่มีเขายืนอยู่ข้างกาย
เป็นอะไรที่เหมาะสมทุกอย่าง
คู่ควรกันในทุกๆด้าน

แต่ทำไมก็ไม่รู้หัวใจ
ยิ่งได้เห็นเธอกับเขาใกล้
น้ำตามนั้นก็ไหลออกมาไม่รู้ตัว

* ไม่รู้ ( เพราะ ) ว่าฉัน ( นั้น ) อิจฉาหรือว่าสุขใจ
น้ำตาที่ไหลนั้นไหลมาจากจุดไหน
เป็นเพราะฉันเสียใจหรือเป็นเพราะฉันชื่นชม

ที่ได้เห็นเธอกับเขา รักกันขนาดนี้
ฉันควรจะยินดีที่เห็นเธอสุขสม
มากกว่าที่จะรู้สึก ...
ไม่อยากให้เป็นเขาเลย พูดตรงๆ

ฝืนที่จะยิ้มและหัวเราะให้มีความสุข
เพราะว่าฉันรู้ว่าเป็นสิ่งเดียวที่จะให้ได้
พยายามจะไม่คิดถึงวัน
ที่ฉันเคยมีเธอข้างกาย

ฉันควรดีใจที่ได้เห็นเธอมีความสุข
ฉันควรจะลุกไปพูดคุยและไปทักทาย
เธอกับเขาเหมาะสมกันทุกอย่าง
คู่ควรกันอย่างมากมาย

แต่ทำไมก็ไม่รู้หัวใจ
ยิ่งได้เห็นเธอกับเขาใกล้
น้ำตานั้นก็ไหลออกมาไม่รู้ตัว

ผู้ติดตาม