วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553

เพลงดำหัวปีใหม่

ปี๋ใหม่เมืองเฮาก่อมาถึงแล้วน้อ ดำหัวแม่ป้อป้าลุงอุ๊ยเฮาดีกว่า
ประเพณีบ่าเก่าของเฮาสืบมา เข้าวัดเข้าวาตักบาตรทำบุญ
ก๋ำสะหลุงใส่ข้าวตอกดอกไม้ ฮื้อเปิ้นได้จื้นใจ๋ตี้หมู่เฮาฮู้คุณ
เตวะบุตรเตวะดาเปิ้นมาอุดหนุน อันก๋านทำบุญตึงบ่มีวันปุดตืน

เปิ้นปั๋นปอนเอาก่อยกมือไหว้ เย็นอกเย็นใจ๋อายุมั่นขวัญยืน
อยู่ดีกิ๋นดีตึงยามนอนยามตื่น ใจ๋บานใจ๋จื้นปันใหญ่ปันสูง

ปี๋ใหม่เมืองเฮาก่อมาถึงแห๋มแล้ว งามตึงดอกแก้วงามตึงดอกหางนกยูง
ชุดผ้าเมืองเฮาก่อปากั๋นนุ่ง ก๋ำขันสะหลุงน้ำส้มป่อยไปดำหัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม