วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553

Password Generate แบบง่ายๆ

$length = 8;
$chars = array_merge(range(0,9), range('a','z'), range('A','Z'));
shuffle($chars);
$password = implode(array_slice($chars, 0, $length));

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม