วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

how to style radio buttons with labels


<style type="text/css">

input[type="radio"]:checked + label { color:#669933 }
input[type=radio] { vertical-align:text-bottom; margin-left:10px; outline:none; }
label { vertical-align:top; }
label:hover { text-decoration:underline; color:#669933 }

</style>

<input type="radio" name="mory" id="monthly" value="Monthly">
<label for="monthly">Monthly</label>
<input type="radio" name="mory" id="year" value="Year" checked="checked">
<label for="year" class="yearshadow">1 Year</label>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม