วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

How to use thickbox in wordpress ?


wp_enqueue_script('thickbox');
wp_enqueue_style('thickbox');
wp_enqueue_script('jquery');

// before wp head insert 3 line

wp_head();


Use thickbox in admin page

function mycustomscript_scripts() { if (is_admin()): wp_enqueue_script('jquery'); wp_enqueue_script('thickbox'); endif; } add_action('wp_print_scripts', 'mycustomscript_scripts'); Use thickbox in template file <a href="#TB_inline?height=155&width=300&inlineId=hiddenModalContent" class="thickbox">Show hidden modal content.</a> iframe content <a href="url.htm?keepThis=true&TB_iframe=true&height=300&width=500" title="add a caption to title attribute / or leave blank" class="thickbox">Example 2</a> More informations http://thickbox.net/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม